Wendy Shay ft. Sarkodie x Kuami Eugene – Psalm 35 Lyrics

Wendy Shay Ft Kuami Eugene x Sarkodie – Psalm 35 (Prod by M.O.G Beatz)

[Verse 1 Wendy Shay]

Today you see my glory

But you don’t even know my story

You no see my journey

So why you counting my money

In Ghana when God bless you o

Dem dey try demma best to kill you

Why you want me to die

You don’t know say I be God’s child

Awurade ee mesre woa s3 woa ji mi ah om) b3 ku mi

Mesre wo o

Mi su fre wo o

Mesre wo o

Papa eeei

Awurade ee mesre woa s3 woa ji mi ah om) b3 ku mi

Ejanka ja Nyame ni w)

Wuna wut)nko na wu enda

Enye wuna wu ji Daniel ebr3 na wuda dzata buo 3mu

Mi fre woa  ji mi su o and deliver me from the danger

In Ghana when God bless you o

Dem dey try demma best to kill you

Why you want me to die

You don’t know say I be God’s child

Awuradi ee mesre woa s3 woa ji mi ah om) b3 ku mi

Mesre wo o

Mi su fre wo o

Mesre wo o

Papa eeei

Awuradi ee mesre woa s3 woa ji mi ah om) b3 ku mi

[Verse 2 Kuami Eugene]

Dea y3 nim a ni pull him down

Enti obia tsini kor p3 visa

Etor debia na mi huwre ahu

Bebia mi fri dea yen p3 nipa

Stabbing you at the back na wo sre wanim

)wea w) si y3b3 di d3n y3b3 di nkunim

No matter what dem go do we were born to win

I wonder why mi do wo na wo sei mi din

Eei efie beyiye shishi-shi

Ene mu a wea ebe y3 yie

Anaa mi da ni Bandana

So when dem talk I go Shatta

Cos my country’s kantata

Dey make the people dey hala eei

Anaa mi da ni Bandana

So when dem talk I go Shatta

Cos my country’s kantata

Dey make the people dey hala eei

[Verse 1 Wendy]

Awurade ee mesre woa s3 woa ji mi ah om) b3 ku mi

Mesre wo o

Mi su fre wo o

Mesre wo o

Papa eeei

Awuradi ee mesre woa s3 woa ji mi ah om) b3 ku mi

[Verse 3 Sarkodie]

What else? Huh!

B)ni b3n na ma y3 m)?

Misre mi Nyankop)n s3 w)nfa m) b)ni ts3 m)

Twedeap)n na watse mi nti I no dey fear devil

)tanfu ni tu mi su saa minim s3 woa w)b3 ku

Mi sh3 asi y3si mi ti br)fu nti mi dea mi nka h)

Ghana hayia na m3 hitti nti mi mre b3 pahu

Ma ku ji BET, MTV nsu ab3 ka hu

Afei y3nk) ka na mi entia y3se bosum apahu ah

Enie bosum a wudas) tai matsi ei

B) m) din bra UTV na mi hw3 w)nim

Nie mipe s3 mi ka tsr3 mi nua num Ghanafuo ei

Obi b) m) din a m)nbua nu na w)nkor nenim

Na w) ny)nku da na w)da

Anka w)nua ni mia, ena anka biibi nia

Anka w)b3 tai matsi s3 wu nua obaa bi ware mia

But today be today mi nua ba Wendy Shay

Eka )tanfua anka daa w) twe mini cooper

Nensu dea Nyame p3 nu na ebe be m)

S3 Nyankup)n s3 Range a enua na w)b3 dem)

Nia nipa bey3 bia mema obia bu wa b3m)

Asuatsinu eb)b) s3 den a w) b3 fam)

[Verse 1 Wendy]

Awurade ee mesre woa s3 woa ji mi ah om) b3 ku mi

Mesre wo o

Mi su fre wo o

Mesre wo o

Papa eeei