Samini – Obaa Lyrics

Samini - Obaa Lyrics

[Intro]

Wuyooyi

[Verse]

Odo nye setsire na wa b3 ma mi diabetes

Odo y3 pure honey oo natural sweet

I just took you off the market baby come with me yh

Daasebre wanya ni b3bi ko mi si y3wo mi dodododo wuyooyi

[Hook]

Ma wari Obaa yh mm

Woy3 Nyame ts3 o ma wari Obaa yh yh eii

Misi ma wari Obaa yh mmSamini – Obaa Lyrics

Sweety pie da mufua nti ma wari Obaa wuyh mm

Maka nukre anya fahudie na me nsa si mikuku o mm

Odo mi fre na kuma mo na nye mi sika futro o yh mmmm

Miti nisu ah masuri o baby mmmm

Odo fre mi ah miko ti s3 asuri o yh

miko ti s3 asuri o oww

Ahhh yhhh  o ey3 onua ne ku o

Mini nu ku si wuo mu onua ne ku o

Hwe, mmmm misi onua ne ku o

Odo si oni mia nti  onua ne ku

[Verse]

Hwe, ma wari Obaa yh ma wari Obaa o

Ebusua de adansia s3 ma wari Obaa ee mm

Sweety pie da mufua nti ma wari Obaa ee mm

Obia se mi damu si ma wari Obaa yh mm

[Verse 3]

It’s wifey time can I talk to you later o mm

We  putting plans in our incubator o wuyooyi

Blow the whistle make them know you killing me so far o

Tiy3 ma wari Obaa

Good loving is so far load yh ee

See the goose bumps for my body o

She say she love my vibe eno be money o

My number one queen and my baby o

Obaa ni nie  ma wari Obaa  yh ee

[Hook]

Ma wari Obaa yh mm

Woy3 Nyame ts3 o ma wari Obaa

Misi ma wari Obaa

Sweety pie da mufua nti ma wari Obaa wuyh yh

[Outro]

Ma wari Obaa yh mm

Ma wari Obaa yh mm

Ma wari Obaa yh mm

Ma wari Obaa yh mm